top of page
Search

סדר נשים בכיכר החטופים

״עוד נחזור הביתה״ סדר נשים עם תפילות ומילים עתיקות שכתבו נשים בתקופות אפלות.

התרגשתי להוביל את יחד עם אמהות לחטופים, משפחות שכולות וחברותי 120 מועצת מנהיגות מחברות קהילה הדהדנו את תפילת הנשים ליחד ולתקווה.
״עוד נחזור הביתה״ כותבת רגינה הוניגמן בסיום ההגדה לפסח שכתבה וכללה ביומן שכתבה במחנה העבודה העבודה.ֿ


#ידושם #יהדותבשואה #לילהסדר #קואליצייתההסכמות #סדרנשים״עוד נחזור הביתה״ סדר נשים עם תפילות ומילים עתיקות שכתבו נשים בתקופות אפלות. התרגשתי להוביל את יחד עם אמהות לחטופים, משפחות שכולות וחברותי 120 מועצת מנהיגות מחברות קהילה הדהדנו את תפילת הנשים ליחד ולתקווה.

״עוד נחזור הביתה״ כותבת רגינה הוניגמן בסיום ההגדה לפסח שכתבה וכללה ביומן שכתבה במחנה העבודה העבודה.0 comments

Comments


bottom of page