top of page
אודות.png

יחד אנחנו יכולות

מועצת "120 מנהיגות מחברות" נוסדה במטרה להחזיר לשיח הציבורי את ההערכה לריבוי דעות וקולות, את האמון הנובע משיח ולפעול למען העתיד שאחרי המחלוקת.

 

בפורום פעילות למעלה מ-600 נשים משפיעות ומובילות ממגזרים שונים בחברה הישראלית התורמות מזמנן ומניסיונן במטרה להביא לפתרונות ולפשרות בסוגיות הבוערות במדינה, סוגיות שמעמיקות את השסעים בחברה הישראלית ומייצרות שיח אלים, שנאה וקרע.

רק בידינו הכוח לשנות ולהראות הובלה אחרת, מכילה ומקבלת, דאגה לכלל הציבור מתוך ניסיון רב שנים של ניהול מערכות ומשברים ומציאת פתרונות שיטיבו עם כלל האוכלוסייה בישראל. רק בידינו הכח לשמור על זכויותינו, על ההישגים ועל מעמד האישה ושוויון מיגדרי ואנחנו צריכות לפעול יחד למרות השוני. הפורום מתמקד בנושאים מוסכמים שהם מעל פוליטיקה, אידיאולוגיה, דת, שונות ואחרות – ועוסק בהנחת נשים בהובלה, בצמצום פערי שכר, בחיזוק מעמד האשה.

 

היעד המרכזי שלנו הוא ניסוח משותף של אמנת הידברות הנשענת על כלי המנהיגות הנשית. אמנה שתהא מוסכמת על צדדים שונים במפות הפוליטיות והחברתיות, מושתתת על יישוב סכסוכים וצדק מאחה, ותוביל לשינוי גישה במציאת פתרונות –    לצד חיזוק והנכחת הקול והמעשה של נשים.

מייסדות הפורום:

חכ״ל ד״ר עליזה לביא, האקטיביסטית טלי דביר לבנת, שרה רוזנפלד ורבה תמר אלעד-אפלבום. 

ועדת ההיגוי: 

שרית יוחננוף, בת שבע סדן, ד"ר נורית סירקיס, רוניה רובינשטיין, ד"ר רחל לוי דרומר, אל"מ מי"ל פנינה שרביט ברוך ,ד"ר מזל שאול, לימור ויסברג, דליה פנינג, שושי יצחקי, ד"ר חן שגיב, ליאורה טושינסקי, מוריה קלייטמן, ד"ר עפרה הקשר, מירה לשם, אריאלה גניגר, ד"ר רחל הלל.

אלמטים גרפיים-15_edited.png
Our Mission

התקבצנו נשים שיודעות שיחד אנחנו יכולות.

האור בקצה המנהרה קיים כעת זו המשמרת שלנו לנווט אליו.

bottom of page