top of page
Search

ועדת הכנסת - שמירה על האחדות בעם מייצגות את הפורום שלנו

ביום רביעי האחרון ייצגו את הפורום בועדת הכנסת מייסדות הפורום, ד״ר עליזה לביא וטלי דביר לבנת. נושא הדיון: ״שמירה על האחדות בעם שנוצרה בעקבות הטבח של השבעה באוקטובר״

השמעת קולנו בועדות הכנסת הינה מטרת על.


הצגנו את פעילות הפורום בועדת הכנסת ושיתפנו בפעולות האופרטיביות שלנו כקהילה מחוללת שינוי חברתי מתוך חיבור בין נשים ממגזרים שונים, שונות ומחוברות. הזמנו את חברות הכנסת והשרות והשרים לקחת חלק בפעילויות הפורום לניהול קונפליקטים.

מתוך דבריה של חכ״ל ד״ר עליזה לביא בועדה:מתוך דבריה של האקטיביסטית טלי דביר לבנת בועדה:

0 comments

Comments


bottom of page