top of page
Search

דיון מעמיק בכלי המנהיגות לריפוי החברה ויצירת ברית נשים

הערב ראש חודש שבט נפגשנו בקרן רוטשילד בת״א יחד, התחלנו להפוך אי הסכמות להסכמות.

נוכח המציאות הקשה והמדרון החלקלק אליו גלשה החברה הישראלית בשנה האחרונה - אווירה של שיסוי, ניכור, קיטוב, פילוג ושנאה, ובהמשכהם אירועי הטבח וחטיפת אזרחים ב-7.10.23, שהובילו למלחמה - נמצאת המדינה בלסחרור ולמציאות קשה מנשוא. כל אלה ועוד הביאו את כולנו לסכנה קיומית חמורה, ברמה האישית וברמה הלאומית. מציאות קשה זו מחייבת את כולנו, כיחידים, כקהילות וכמגזרים בציבור - לחשבון נפש עמוק ויסודי.


חכ״ל ד״ר עליזה לביא | ברית נשים ישראלית

על רקע הקיטוב שהעמיק את השסעים, נוסד פורום 120 מנהיגות מחברות בחודש מרץ 2023, במטרה להחזיר לשיח הציבורי את ההערכה לריבוי דעות וקולות ולהשיב את האמון הנובע משיח, למען העתיד שאחרי המחלוקת.טלי דביר לבנת | זו המשמרת שלנו

במלחמה פעילות הפורום התעצמה הקמנו חמ״ל שכולות שביקר במעל 500 בתים במהלך השבעה. הדרכנו כ-400 מתנדבות ומתנדבים, יצרנו תסריטי שיחה, מכתב למשפחה ודו״ח סיכום ביקור שהמשכנו טיפול במידת הצורך מול הרווחה. 

אנו ממשיכות קשר עם המשפחות גם ״ביום השמיני״ כשהבית מתרוקן.

המפגש סקרנו את פעילות הפורום בימי המלחמה, 100 ימי פעילות בחירום.


בשבת השחורה כשהתחילו לזלוג הידיעות בתקשורת דיברו על 60 נרצחים אבל חברים מהחזית סיפרו על אסון בסדר גודל שלא ידענו, מאות נרצחים כבר בשבת בצהרים הבנו שהמערכות השונות לא יכולות לאסון כזה. ד״ר עליזה לביא וטלי דביר לבנת ממייסדות 120 מנהיגות פתחו חמ״ל למשפחות השכולות - כלל המשפחות: חיילים, אזרחים, שוטרים. 

בראשון בבוקר ה-8.10 פרטי החמ״ל עם הנייד האישי שלננו פורסמו בכל המדיות והגיעו מאות פניות ממתנדבות וממשפחות. דרך מסך הדמעות פגשנו רגעים של חסד בנינו מערך, חמ״ל

יצרנו מסמך למתנדבת, אפשר להראות אותו על המסך. 

צוות החמל ניסח כמה מילים ודגשים בניסיון לנווט את האיך? 

איך נכנסים לבית של משפחה שכולה שלא מכירים. 

מניסיון העבר אני יודעת, שהביקורים האלו, דווקא מאנשים שהם לא מהמעגל הקרוב שמכיר את המשפחה, הם בעלי משמעות רבה. הם מעלים את תחושת האכפתיות והערבות ההדדית, הם נותנים תחושה שיש תמיכה לאומית רחבה. בהרבה מקרים המשפחות מרגישות נוח יותר לקבל תמיכה בין אם טכנית ובין אם נפשית דווקא מאנשים שהם לא חלק מהיומיום שלהם. 

ויש משפחות שהפוך, שבשלבים הראשונים פחות מרגישות צורך, והמעורבות של אנשים מבחוץ מסמלת אצלם את השינוי שחל במצבם ומעורר כאב, 

במקרים כאלו מומלץ לקצר את הביקור ולבדוק אם מתאים

להגיע לאחר השבעה כשמעגלי החברים הקרובים כבר לא ממלאים את הבית.600 חברות הפורום מייצגות קבוצות חברתיות ותרבותיות שונות בישראל, בעלות השקפות מגוונות בשדה הפוליטי-חברתי-דתי והאידאולוגי. חברות הפורום, נשים משפיעות ומובילות בעלות ניסיון רב כל אחת בתחומה, תורמות מזמנן ומניסיונן להיכרות עם השדה החברתי, לגיבוש פתרונות ופשרות בסוגיות הבוערות במדינה, ופועלות יחד דווקא מתוך ריבוי ומגוון דעות וזהויות.

למען ריפוי הקיטוב והשסע ובדאגה ליום שאחרי, אנו קוראות לאימוץ מנהיגות מחברת, הפועלת לקידום מטרות חברתיות ועל מנת לפתח חברה צודקת, מאוחדת, שוויונית והוגנת המאפשרת קיימות ושיפור מתמיד. כל זאת, ללא תלות בעמדה הפוליטית ומגזרית ובכל הזירות.

0 comments

コメント


bottom of page